Posti
"Olemme erittäin tyytyväisiä, työkalu on helppokäyttöinen ja sillä pystyy nopeasti ja vaivattomasti luomaan animoitua sisältöä, joka tuo elävyyttä sisältöihin."
BRÄNDI / SISÄINEN KOMMUNIKAATIO / SOSIAALINEN MEDIA

Posti

Posti on lähes 400-vuotisen historiansa aikana kasvanut yhdeksi Suomen, Ruotsin sekä Baltian johtavaksi jakelu- ja logistiikkayhtiöksi. Digitalisaatio ja ihmisten käyttäytyminen ovat muuttaneet merkittävästi posti-alaa ja näin ollen koko organisaation on pitänyt luoda uusia toimintamalleja vastatakseen näihin muutoksiin. Näin myös Postin sosiaalisen median tiimillä oli tarve lähteä kehittämään tekemistään saavuttaakseen kohderyhmänsä entistä paremmin. Sisäisen viestinnän tiimi puolestaan halusi kehittää omaa tekemistään enemmän mielenkiintoa herättäväksi sekä reaktiivisemmaksi.

Challenge

Postin PR ja sosiaalisen median sekä viestinnän tiimit tunnistivat tarpeen liikkuvan kuvan hyödyntämiseen kasvattaakseen huomioarvoa. Haasteena kuitenkin rajalliset ajalliset resurssit ja liikkuvan kuvan tuottaminen olisi vienyt liikaa aikaa kaiken muun tekemisen ohella.

Approach

Postin PR ja sosiaalisen median tiimillä ei ollut mahdollisuuksia tuottaa liikkuvaa kuvaa inhousena tarpeeksi reaktiivisesti.

Solution

Suunnittelimme Postin tarpeiden pohjalta monikäyttöisen Tumplate-pohjan, jolla PR ja sosiaalisen median tiimi tekee sisältöjä Postin sosiaalisen median kanaviin. Melko pian tämän jälkeen myös sisäisen viestinnän tiimi koki Tumplaten tuovan lisäarvoa myös heidän tekemiseen ja suunnittelimme näitä tarpeita varten toisen pohjan, jolla sisältöjä tuotetaan intranettiin sekä infonäytöille. Tumplate on käytössä näillä tiimeillä viikoittain ja on tuonut reaktiivisuutta sekä vaivattomuutta liikkuvan sisällön tuotantoon. Tumplaten avulla Posti on saanut elävöitettyä sisäistä viestintää sekä sosiaalisen median tekemistä. Postilla on tällä hetkellä yhteensä kymmenen Tumplate-käyttäjää sekä omat tiimitilit PR ja sosiaalisen median tiimille sekä sisäisen viestinnän tiimille.

"Käytämme Tumplate-työkalua monipuolisesti sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän tarpeisiin, niin sosiaalisen median kuin myös intranetin ja sähköisten infotaulujen sisältöihin. Olemme erittäin tyytyväisiä, työkalu on helppokäyttöinen ja sillä pystyy nopeasti ja vaivattomasti luomaan animoitua sisältöä, joka tuo elävyyttä sisältöihin."

Posti

Get weekly marketing tips to your inbox!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.